Ngân sách

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp >

Ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm toán nhà nước về việc phải nộp trả lại kinh phí đã rút thì hạch toán như nào trên phần mềm

Để nhập khẩu số dư đã quyết toán của năm 2017 vào dữ liệu kế toán 2018 trên MISA Mimosa.NET 2019 thì phải làm như thế nào?

Phân biệt nghiệp vụ Nộp trả và Nộp phục hồi như thế nào?

Khi gặp nghiệp vụ Tiết kiệm chi 10% phải làm như thế nào?

Nguyên nhân không sinh được bút toán đồng thời và cách khắc phục

Năm 2018 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2019 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?

Làm thế nào để hạch toán tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm?