Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu kế toán từ máy tính cơ quan sang máy tính tại nhà hoặc chuyển đổi từ máy tính này sang máy tính khác

Navigation:  »No topics above this level«

Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu kế toán từ máy tính cơ quan sang máy tính tại nhà hoặc chuyển đổi từ máy tính này sang máy tính khác

Return to chapter overview

1. Lý do khách hàng chuyển đổi dữ liệu kế toán từ máy tính cơ quan sang máy tính tại nhà hoặc chuyển đổi từ máy tính này sang máy tính khác

- Do KH đổi máy tính mới.

- Do mang dữ liệu từ cơ quan về nhà làm để kịp nộp báo cáo.

- Do cần mang số liệu đang làm ở máy bàn vào máy tính xách tay để đi tập huấn quyết toán số liệu do MISA tổ chức.

2. Giải pháp thực hiện

Bước 1: Sao lưu dữ liệu trên máy tính cơ quan

Xem hướng dẫn sao lưu tại đây.

Bước 2: Sao chép tệp dữ liệu sao lưu ở bước 1 ra USB hoặc gửi tệp dữ liệu sao lưu qua Email

1.Sau khi đã thao tác sao lưu ở bước 1, anh/chị vào thư mục dữ liệu backup (Vào Hệ thống\Tùy chọn\Sao lưu để xem dòng thư mục ngầm định sao lưu).

2. Tìm đến file sao lưu gần nhất (có thể nén lại file để giảm bớt dung lượng dữ liệu).

3. Sau đó copy file sao lưu vào USB để chuyển sang máy tính khác.

4. Nếu gửi file bằng email thì anh/chị thực hiện như sau:

Nếu có tài khoản gmail thì đăng nhập vào đường dẫn: http://drive.google.com

Nhấn vào Mới\Tải tệp lên, chọn đến file sao lưu gần nhất trong thư mục Backup.

Sau khi tải thành công, anh/chị copy link trên drive và gửi mail hoặc váo máy kia đăng nhập vào đúng tài khoản email tải dữ liệu về máy.

Bước 3: Cài đặt phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 trên máy tính ở nhà (nếu chưa cài)

Xem hướng dẫn cài đặt phần mềm tại đây.

Bước 4: Cài đặt GPSD cho máy tính ở nhà (nếu chưa có)

Xem hướng dẫn cài đặt GPSD tại đây.

Bước 5: Copy tệp sao lưu từ USB hoặc từ Email đã làm ở bước 2 vào ổ cứng máy tính tại nhà

Lưu ý:

Nên copy file sao lưu để ở ổ cứng của máy như ổ D hoặc E (khuyến cáo không nên để ở ổ C hoặc Desktop).

Phiên bản của máy mới phải cùng phiên bản của máy cũ.

Bước 6: Thực hiện phục hồi dữ liệu vào máy tính

Xem hướng dẫn cài đặt phần mềm tại đây.

Nếu muốn mang dữ liệu từ nhà đến cơ quan thì anh/chị thực hiện tương tự các bước: Bước 1 -> Bước 2 -> Bước 5 -> Bước 6.