Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép anh/chị tải và tra cứu giấy phép sử dụng của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1 Cài đặt MISA Cloud Center

Từ phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 chương trình đã tích hợp MISA Cloud Center vào phần mềm. Anh/chị vào Trợ giúp/MISA Cloud Center để mở chương trình.

Trường hợp chưa cài đặt MISA Mimosa.NET 2019, Anh/chị thực hiện như sau:

1. Để tải phần mềm MISA Cloud Center anh/chị mở email MISA gửi, nhấn vào link hướng dẫn tải bộ cài

MScloudCenter1

Sau khi tải xong, nhấp đúp chuột vào file MISA_Cloud_Center_Setup vừa tải về

MisaCloud2

Nhấn Tiếp tục.

MisaCloud3

Tới bước Thư mục cài đặt, nhấn Tiếp tục.

MisaCloud5

Nhấn Cài đặt.

MisaCloud6

Nhấn Hoàn thành để mở phần mềm MISA Cloud Center và nhập thông tin đăng nhập để bắt đầu sử dụng

Đăng nhập vào phần mềm MISA Cloud Center và thực hiện khai báo các thông tin.

misa_cloud_center_02

Lưu ý: Trên màn hình Đăng nhập vào MISA Cloud Center, nhấn vào Hướng dẫn sử dụng để xem hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm MISA Cloud Center.

2.2 Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center

1. Để tải bộ cài phần mềm MISA Mimosa.NET 2019:

Tại tab Sản phẩm.

Tìm đến sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019, nhấn Tải về.

misa_cloud_center_03

2. Để tải giấy phép sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2019:

Chọn tab Giấy phép.

Tìm đến phần mềm MISA Mimosa.NET 2019, nhấn Tải về hoặc Gia hạn theo nhu cầu của đơn vị.

misa_cloud_center_04