Kết nối với phần mềm Tính lương QLCB.VN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kết nối với các phần mềm MISA khác >

Kết nối với phần mềm Tính lương QLCB.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi các đơn vị tính lương cho cán bộ nhân viên trên phần mềm Tính lương QLCB.VN thì có thể kết nối với MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản R35.1 trở lên để làm giấy rút lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí một cách đơn giản và nhanh chóng.

R35.2_ketnoiqlcb_01

Xem hướng dẫn chi tiết kết nối với phần mềm Tính lương QLCB.VN tại đây.